Sandwich panel rockwool chống cháy
Sandwich panel rockwool chống cháy
Sandwich panel rockwool chống cháy
Sandwich panel rockwool chống cháy

Sandwich Panel Rockwool Chống Cháy

Sandwich Panel Rockwool Chống Cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng  ISO 9001-2000. Được sản xuất từ vật liệu polystyrene có vỏ thép để tăng cường độ bền vững cho sản phẩm.