Bôn khoáng cách âm
Bôn khoáng cách âm
Bôn khoáng cách âm
Bôn khoáng cách âm

Bông khoáng cách âm

Bông khoáng cách âm hay còn gọi là bông cách âm Rockwool được sử dụng cho các công trình âm thanh công nghiệp: cách âm hệ thống phòng thu, Karaoke; Vũ trường; Sàn nhảy…

Thông thường bông khoáng gồm 3 dạng : Dạng tấm, dạng ống, dạng cuộn.