Tấm panel pu kho lạnh
Tấm panel pu kho lạnh
Tấm panel pu kho lạnh
Tấm panel pu kho lạnh
Tấm panel pu kho lạnhTấm panel pu kho lạnhTấm panel pu kho lạnhTấm panel pu kho lạnh

Tấm panel kho lạnh

Tấm Panel Kho Lạnh là những tấm cách nhiệt với lõi cách nhiệt polyurethan, có độ dày từ 50 ÷ 200 mm, hai mặt trong và ngoài được bao bọc bởi tole hoặc inox dày 0,3 mm ÷ 0,5 mm.

Mỗi tấm Panel kho lạnh có : chiều rộng từ 1000 mm ÷ 1170 mm, chiều dài từ 1200 mm ÷ 6000 mm và được liên kết với nhau bằng khoá camlock hay gờ âm dương rất chắc chắn.