Panel eps làm phòng sạch kiến nam
Panel eps làm phòng sạch kiến nam
Panel eps làm phòng sạch kiến nam
Panel eps làm phòng sạch kiến nam
Panel eps làm phòng sạch kiến nam

Panel Eps Làm Phòng Sạch

Panel Eps Làm Phòng Sạch là một khối tương tự như tôn 3 lớp. Nó ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình đặc biệt là thi công làm phòng sạch. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho các loại phòng sạch: Y tế, Điện tử, Sản xuất dược liệu…