Hiển thị tất cả 6 kết quả

Ống gió mềm cách nhiệt  là vật liệu hỗ trợ thi công đường dẫn khí lạnh, và ống thông gió cho mọi công trình.

Ống gió mềm bảo ôn cách nhiệt

Ống gió mềm cách nhiệt

Vật liệu cách nhiệt

Ống gió mềm không cách nhiệt

Ống gió mềm bảo ôn cách nhiệt

Ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt

Ống gió mềm bảo ôn cách nhiệt

Ống Nhôm Nhún Cách Nhiệt

Ống gió mềm bảo ôn cách nhiệt

Ống Dẫn Gió Cách Nhiệt